Det er lovpligtigt at købe fisketegn

For at fiske i Flensborg Fjord er det et krav at du erhverver dig et fisketegn fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervsstyrelsen.
Du kan købe dagskort, ugekort og årskort på ministeriets hjemmeside ved at klikke her
Et dagskort koster DKK 40, et ugekort DKK 130 og et årskort DKK 185,
På fisketegnet står det fiskerinummer, som du skal have med, når du fisker, sammen med legitimation.
Når du har nummeret, kan du tage på fisketur.

Husk fisketegn

 

Alle fra 18 år til og med 66 år skal have et gyldigt fisketegn for at dyrke lystfiskeri i Danmark. Fisketegnet kan bl.a. købes på posthuset, turistkontorer og online på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.fisketegn.dk

 

Hvad går pengene til – Fiskepleje?

Indtægterne fra salg af fisketegn går til fiskepleje gennem udsætninger, restaurering og lignende af vandløb og søer samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebestandene. Midlerne er på den måde til gavn for fiskene, og det giver bedre muligheder for et godt fiskeri for lystfiskere, fritidsfiskere, bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere.