Marina Mindes grønne principper

Grøn havn

På Marina Minde lystbådehavn arbejder vi meget med miljøet.
En pæn og ren marina er vigtigt for at oplevelsen på Marina Minde er god.
Med vores miljøstation er det muligt at sortere affaldet og få det til enten genbrug eller forbrænding.
Vi undgår kunststoffer og sprængsten og arbejder derfor med træ og natursten.
Havnearealet friholdes for parkerede biler.
Vaskepladsen ved rampen er indrettet efter de mest moderne principper. Vaskevandet renses i et flerstrenget bundfældningssystem.

Det varme vand i bruserne er opvarmet af solen.

Miljø og sanitet er i top på Marina Minde

Miljøstation

Ved vores miljøstation kan du aflevere alt fra husholdningsaffald til olierester.
Containerne er opdelt således:

  • Husholdningsaffald
  • Papir og pap
  • Flasker og glas
  • Olie
  • Batterier

Affald vi ikke kan modtage kan afleveres på lossepladsen i Skodsbøl 2 km. mod nordøst.
Spørg havnemesteren om en kørselsvejledning.

Special waste can unfortunately not be thrwon away in Marina Minde, but you can take it to the landfill in Skodsbøl, which is only 2km northeast from Marina Minde.

Feel free to ask the harbour master for directions.

Husk

The garbage has to be separated.
I tilfælde af tvivl: spørg havnemesteren.
Papemballage m. v. foldes ud inden det lægges i gittercontaineren.

Smuk beliggenhed lægger op til ren havn